Wycieczka po niemieckich obozach zagłady zlokalizowanych w Polsce w
okolicy miejscowości Oświęcim. To właśnie w tym kompleksie zlokalizowane
zostały komory gazowe, które wykorzystywano do masowej eksterminacji
ludności na terenach okupowanych przez III Rzeszę.Continue reading