Niemieckie obozy zagłady – Wycieczka

Wycieczka po niemieckich obozach zagłady zlokalizowanych w Polsce w okolicy miejscowości Oświęcim. To właśnie w tym kompleksie zlokalizowane zostały komory gazowe, które wykorzystywano do masowej eksterminacji ludności na terenach okupowanych przez III Rzeszę.Continue reading